twitter

Pages

Minggu, 18 Desember 2011

Tauhid Bagian Kedua
Wajib bagi mukallaf yang mengetahui serta meyakini dengan hati bahwa Nabi Muhammad itu lebih utama dari pada semua mahkluk,dan wajib pula bahwa Allah SWT mempunyai nabi dan para utusan yang diperintahkan untuk menyampaikan larangannya-Nya kepada semua mahkluk akan tetapi tidak wajib mengetahui satu persatu hanya wajib mengetahui yang dua puluh lima saja.

ادم
يعقوب
موسى
الياس
شعيب
ادريس
داود
هارون
اسمعيل
صالح
نوح
سليمان
زكريا
اليسع
لوط
ابرهيم
ايوب
يحيى
يونس
ذوالكفل
اسحق
يوسف
عيسى
هود
نبي محمد

Dan begitu pula wajib meyakini bagi orang mukallaf sesungguhnya malaikat adalah hamba Allah, bukan laki-laki,bukan perempuan,tidak makan,tidak minum, tidak mempunyai syahwat,dan juga tidak mempunyai ayah dan ibu  hanya  mereka melakukan perintah Allah, dan senantiasa membaca tasbih, tidak pernah malakukan maksiat,hanya murni melaksanakan perintah-Nya,  dan juga tidak ada yang mengetahui berapa jumlahnya para malaikat kecuali Allah. Begitu pula tidak wajib mengathui berapa jumlahnya para malaikat, hanya wajib mengetahui yang sepuluh saja.

1.     جبريل    : Dipercaya menyampaikan wahyu  kepada para nabi.
2.     ميكائيل: Dipercaya untuk membagikan rizqi.
3.     اسراقيل  : Dipercaya meniupkan trompet tatkala semua mahkluk mati, dan juga karena menghidupkan orang mati.
4.     عزرائيل  : Dipercaya untuk mencabut nyawa.
5.     رقيب : Dipercaya untuk mencatat amal baik, arah kanan manusia.
6.        عتيد:  Dipercaya untuk mencatat amal jelak,arah kiri manusia.
7.     منكر: Dipercaya untuk memeriksa ahli kubur
8.     نكير: Dipercaya untuk memeriksa ahli kubur.
9.     رضوان : kepala malaikat Surga.
10.   مالك : kepala malaikat Neraka.
Allah SWT tuhan kami, islam adalah agama kami, Al-Qur’an imam kami,ka’bah kiblat kami, semua orang islam baik laki-laki maupun perempuan adalah saudara kami, serta hidup dan mati kami, kami senantiasa mengucapkan kalimat”laa ilaa kha illallah muhammad Rasulullah”.
Wajib bagi orang mukallaf meyakini bahwa Allah swt menurunkan beberapa kitab kepada para nabi akan tetapi tidak wajib  mengetahui satu persatu hanya wajib mengetahui yang empat.
1.               توراة : diturunkan kepada nabi musa.
2.              اتجيل  : diturunkan kepada nabi Isa.
3.              زبور  : diturunkan kepasda nabi Daud.
4.              القرأن : diturunkan kepada nabi Muhammad saw.
Wajib juga bagi orang mukallaf meyakini sesungguhnya semua perkara baik itu berupa iman, amal baik, nikmat,dan kufur,maksiat, cobaan dan lain-lain, itu semua karena adanya ketentuan Allah pada zaman azal yang tidak bisa dirubah. Apabila diberi nikmat iman, islam, beramal baik, nikmat dan lain sebagainya maka wajib bersyukur kepada Allah, dan apabila diberi cobaan dunia maka wajib bersabar.
Keutama'an solat  berjam,ah.
                Solat berjama,ah adalah solat sunnah yang sangat dianjurkan. Dan bagi orang laki-laki jangan sampai meningglkan berjam,ah dalam lima waktu apabila tidak ada udzur karena keutamaan solat berjam,ah lebih utama dari pada solat sendirian selisih 27 keutam,an. Dan bagi seorang perempuan muda atau perempuan tua yang tuli tidak disunnahkan berjama,ah di masjid akan tetapi lebih baik solat dirumah saja. Dan bagi perempuan tua apabila kirannya selamat dari terbukanya aurat baik dijalan atau di masjid maka baik juga solat di masjid. Apabila kawatir akan terjadinya fitnah maka tidak disunnahkan berjama,ah dimasjid akan tetapi lebih baik solat dirumah saja.
                Dan baik juga bagi orang laki-laki dan perempuan mengamalkan solat sunat rawatib sebelum dan sesudah solat fardlu. akan tetapi sesudah solat asyar dan sesudah solat subuh hukumnya haram melakukan solat sunnah kecuali melakukan solat Qodlo' . untuk awal  lebih baik melakukan dua roka'at saja dan apabila sudah terbiasa maka usahakan untuk melakukan empat roka,at. Dan baik pula bagi seorang laki-laki dan perempuan yang berkeinginan untuk melakukan wirid setiap menjelang tenggelamnya matahari dan setelah solat subuh sampai matahari terbit dan setelah matahari mencapai  perkira'an tuju hasta maka solatlah isyrak. Dan diantara magrib dan isya' dan tiap-tiap menjelang waktu sahur apabila tidak ada udzur pada waktu itu maka sangat disayangkan apabila ditinggalkan karena pada waktu itu, waktu yang sangat mustajabah, Artinya permohonannya oleh  Allah akan dikabulkan. Apalagi disibukkan dengan meroko' dan berbicara yang tidak ada manfa'atnya, menurut syara' mereka termasuk orang bodoh (gila) kurang akal karena tidak berusaha mencari bekal untuk persiapan kelak ketika mati.
                Baik pula bagi laki atau perempuan yakni berusaha membiasakan diri baik itu ketika sedang diam atau sedang berjalan, sedang tidur-tiduran membaca istigfar,solawat, berdikir, membaca tasbih, dan tidak lupa pula berusaha menyenangkan hatinya orang islam dan perbanyak sodakoh   apabila diberi rizqi lebih, agar supaya tidak menyesal kelak ketika mati hingga sampai bangun dari qubur “insya Allah”.
                Tidak lupa pula bagi insan yang masih merasa masih hidup didunia jangan meremehkan solat lima waktu dan jangan sekali-kali menyusahkan kedua orang tua apalagi menyakiti hatinya, dan begitu pula jangan sampai menyakiti hatinya semua orang islam, tidak boleh mabuk-mabukan dan tidak boleh berbicara ketika sedang adzan dan jangan sekali-kali berbicara kotor, mengadu domba,mengolok-olok sesama islam, dan tidak boleh merasa lebih baik dari orang lain agar tidak dinamakan takabbur. Karena yang dinakan orang baik adalah bukan karena tanpan rupanya sekaligus kaya dan berani akan tetapi yang dinamakan orang baik adalah seseorang yang senantiasa melakukan perintaah Allah dan menjahui larangan-Nya serta mati dalam keadaan membawa iman. karena meskipun mempunyai ketempanan,dan kaya raya serta berani, apabila takabbur maka akan menjadi hina dihadapan Allah sebab semua mahkluk sama-sama diciptakan terbuat dari mani dan sama-sama membawa kotoran serta akan menjadi mayat dan dimakan ulat.maka dari pada itu tidak boleh takabbur karena semua manusia baik itu para wali, orang mukmin tidak lepas dari kesalahan  karena semua manusia tidak mempunyai sifat ma'sum (terpelihara dari  kekeliruan) hanya sifat ma'sum dimiliki oleh para nabi dan utusan akan tetapi apabila sudah terlanjur berbuat dosa maka wajib bertaubat agar selamat dari siksaan Allah kelak di akhirat.
                Apabila senantiasa ibadah jangan sampai mempuyai pikiran murni dari Allah dan tidak boleh pula merasa bahwa kita  kuat melaksanakan ibadah karena  murni ada kekuatan pada dirinya agar tidak dinamakan ta'ajub dan begitu pula jangan sapai melakukan ibadah kerana ingin dipuji agar tidak dinamakan riya' dan jangan ingin didengar orang agar tidak dinamakan sum'ah. Dan tidak boleh merasa sedih, dingki, ketika Allah memberi nikmat harta, atau ilmu dan pangkat atau keramat kepada orang lain kaena dengki akan merusak semua amal kebaikan seperti halnya api membakar kayu kering.begitu pula didunia saja orang dengki adalah termasuk orang yang tertimppa balak (cobaan) dari Allah yang diberikan kepada orang pendengki yakni tiga perkara yang pertama di persulit rizqinya kedua Allah akan meberikan kesusahan yang sangat besar yang terus menerus yang ketiga Allah tidak akan memberi pahala.hal seperti ini ketika berada diduni, lalu bagaimana kelak dikhirat, pasti Allah  semakin murka.
                Apabila kita tertimpa musibah wajib bersabar artinya menahan hawa nafsunya Artinya tidak boleh mengeluh baik mengeluh kepada dirinya sendiri atau kepada orang lain. Serta disunnahkan ketika tertimpa musibah mengucapkan lafadz :
 انا لله وانا اليه راجعون, اللهم اجرني في مصيبتي واخلق لي خيرا منها    
Perlu diingat  apabila Allah memberi coba'an kepada hambanya yang mukmin terkadang kerena Allah ingin menghilangkan dosa-dosanya seperti sakit panas hari.  Maka Allah akan menghapus dosa-dosanyanya setahun yang lalu, haltersebut apabila sabar dan menerima atas semua pemberian-Nya.[]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar